Penduduk Bekerja

From SEPAKAT wiki
Jump to: navigation, search

Penduduk bekerja adalah penduduk yang menyatakan telah bekerja 1 minggu yang lalu, atau mempunyai pekerjaan/ usaha tetapi sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu

Halaman Sebelumnya

Lihat Indikator Ini Menggunakan SEPAKAT